Fundacja Kultury Bez Barier - Projekty - Cała Polska - Włącz ich w kulturę!

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Włącz ich w kulturę!

Włącz ich w kulturę!

 


KONCEPCJA


Projekt "Włącz ich w kulturę!" to propozycja otwarcia polskich muzeów na potrzeby i możliwości poznawcze osób z niepełnosprawnościami, głównie niewidomych, niesłyszących i głuchoniewidomych. Projekt zakłada 3 główne działania: edukację kadr kultury, udostępnianie wybranych dzieł i włączenie osób z niepełnosprawnością w rytm życia konkretnych muzeów. Jest to też szansa dla muzeów na zwiększenie kompetencji pracowników (pracownicy przejdą szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz z pisania audiodeskrypcji) i na zaprezentowanie się w innym, niż zazwyczaj świetle, w sposób nowoczesny, odpowiadający ogólnoświatowym tendencjom projektowania uniwersalnego, dostępnego dla wszystkich odbiorców. Projekt wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom muzeów, dając im szansę na poszerzenie kręgu odbiorców ich oferty i zwiększenia prestiżu danej placówki.


 

CEL


Wsparcie wystaw muzealnych poprzez udostępnienie osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu ekspozycji i sal muzealnych dzięki specjalnym opracowaniom audiodeskrypcji/napisom zawierającym opis dźwięków oraz (wideo)tłumaczeniu na język migowy

Podniesienie kompetencji pracowników instytucji muzealnych poprzez przeprowadzenie szkoleń z audiodeskrypcji i obsługi widza z niepełnosprawnością.

 

 

REALIZACJA


Działania były prowadzone w Toruniu (Muzeum Okręgowe w Toruniu),  Bydgoszczy (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego), Białymstoku (Galeria Arsenał).

Pierwszym etapem realizacji projektu były trzydniowe szkolenia dla pracowników muzeów, które odbyły się:

24-26 sierpnia 2015 - Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego
19-21 października 2015 - Muzeum Okręgowe w Toruniu
28-30 października 2015 - Galeria Arsenał w Białymstoku

Po nich, zorganizowaliśmy oprowadzania z audiodeskrypcją na żywo i/lub tłumaczeniem na język migowy

 

 

DOSTĘPNOŚĆ


Podczas oprowadzań zapewniono audiodeskrypcję na żywo dla niewidomych, tłumaczenie na język migowy i pętlę indukcyjną.

 

 

PARTNERZY

 

       Galeria Arsenał                             Muzeum Piernika w Toruniu                                              Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

  Galeria Arsenał w Białymstoku                      Muzeum Okręgowe w Toruniu                   Muzeum Okreowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego                                          

 

 

EFEKTY

 

Relacje filmowe ze szkoleń i oprowadzań na portalu YouTube

 

 

 

KLIP 

Projekt „Włącz ich w kulturę!” jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Logo MKiDN