Fundacja Kultury Bez Barier - Projekty - Cała Polska - Włącz ich w kulturę!2

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Włącz ich w kulturę!2

Włącz ich w kulturę!2

 


KONCEPCJA


Projekt "Włącz ich w kulturę!2" to druga edycja projektu pod tą samą nazwą, który ma na celu otwarcie polskich muzeów na potrzeby i możliwości poznawcze osób z niepełnosprawnościami, głównie niewidomych, niesłyszących i głuchoniewidomych. Projekt zakłada 3 główne działania: edukację kadr kultury, udostępnianie wybranych dzieł i włączenie osób z niepełnosprawnością w rytm życia konkretnych muzeów. Jest to też szansa dla muzeów na zwiększenie kompetencji pracowników (pracownicy przejdą szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz z pisania audiodeskrypcji) i na zaprezentowanie się w innym, niż zazwyczaj świetle, w sposób nowoczesny, odpowiadający ogólnoświatowym tendencjom projektowania uniwersalnego, dostępnego dla wszystkich odbiorców. Projekt wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom muzeów, dając im szansę na poszerzenie kręgu odbiorców ich oferty i zwiększenia prestiżu danej placówki.


 

CEL


Wsparcie wystaw muzealnych poprzez udostępnienie osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu ekspozycji i sal muzealnych dzięki specjalnym opracowaniom audiodeskrypcji/napisom zawierającym opis dźwięków oraz (wideo)tłumaczeniu na język migowy

Podniesienie kompetencji pracowników instytucji muzealnych poprzez przeprowadzenie szkoleń z audiodeskrypcji i obsługi widza z niepełnosprawnością

 

 

REALIZACJA


Działania były prowadzone w Lublinie(Muzeum Lubelskie), Zielonej Górze(Muzeum Ziemi Lubuskiej), Sanoku(Muzeum Historyczne) oraz Gorzowie Wielkopolskim(Muzeum Lubuskie im.Jana Dekerta)


Pierwszym etapem realizacji projektu były trzydniowe szkolenia dla pracowników muzeów, które odbyły się:

7-9.06.2016 - Muzeum Lubelskie w Lublinie
12-13.09.2016+19.09.2016- Muzeum Historyczne Sanoka (Galeria Beksińskiego) 
24-26.08.2016 - Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim 
3-4.10.2016 - Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Po nich, zorganizowaliśmy oprowadzania z audiodeskrypcją na żywo i/lub tłumaczeniem na język migowy

28.11.2016 – Muzeum Lubelskie w Lublinie
30.11.2016 – Muzeum Historyczne w Sanoku
1.12.2016 – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

 

DOSTĘPNOŚĆ


Podczas oprowadzań zapewniono audiodeskrypcję na żywo dla niewidomych, tłumaczenie na język migowy i pętlę indukcyjną.

 

 

PARTNERZY


Logo Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie WielkopolskimLogo Muzeum Lubelskiego w Lublinie  Logo Muzeum Historycznego w SanokuLogo Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

 

EFEKTY

 

Wideowizytówki muzeów na portalu YouTube

 Projekt „Włącz ich w kulturę!2” jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego