Fundacja Kultury Bez Barier - Projekty - Cała Polska - Czytanie obrazów

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Czytanie obrazów

                                                                        Logo projektu Czytanie obrazów. Logo ma kolor ciemnoróżowy, jest to książka, która na lewej stronie książki ma podłużne linie, a na prawej kropki. Pod nią tekst

             

KONCEPCJA

 

„Czytanie obrazów” to projekt trzyletni, realizowany w latach 2016-2018, umożliwiający wszystkim, ale w sposób szczególny osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, poznawanie zasobów z kolekcji polskich muzeów i galerii. W ramach projektu stworzone będą portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne. Za ich pośrednictwem udostępniane i popularyzowane będą zdigitalizowane obiekty muzealne; digitalizacja prowadzona będzie w sposób zapewniający komfort i samodzielność korzystania z portalu i aplikacji osobom niewidomym i niesłyszącym (pliki z audiodeskrypcją, z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, tekst). Dzięki projektowi, w jednym miejscu zostaną zebrane istniejące już pliki z AD i PJM, będą też stworzone kolejne takie cyfrowe kopie. „Czytanie obrazów” przygotuje cyfrowe karty obiektów w wersji dostępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt będzie tworzony we współpracy z muzeami z całej Polski oraz specjalistami ds. nowoczesnych technologii.

 

 

CEL


Stworzenie strony internetowej i dwóch aplikacji - na Android i iOS, gdzie będą się znajdowały obiekty muzealne z róznymi udogodnieniami: audiodeskrypcją, możliwością dotykania, tłumaczeniem na język migowy, napisami dla niesłyszących, tekstem łatwym w czytaniu a także przedprzedprzewodników dla osób z autyzmem.

Zebranie istniejących udogodnień do dzieł sztuki z muzeów  galerii z całej Polski oraz dostępnych wydarzeń muzealnych w jednym miejscu

Stworzenie nowych audiodeskrypcji, tłumaczeń na język migowy oraz tekstów łatwych w czytaniu do obiektów muzealnych w kolejnych latach

 

 

REALIZACJA

 

Zebrano obiekty muzealne posiadające audiodeskrypcję, tłumaczenia na język migowy, a także stworzono nowe udogodnienia do dzieł sztuki z następujących muzeów/galerii:

  • Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Muzeum Lubelskie w Lublinie
  • Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
  • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  • Galeria Arsenał w Białymstoku
  • Muzeum Sztuki w Łodzi - Muzeum Pałac Herbsta

 

Zbudowano stronę internetową www.czytanieobrazow.pl oraz są dostępne aplikacje w Google Kiosk Play oraz AppStore

 

DOSTĘPNOŚĆ


Do obiektów są rózne udogodnienia takie jak: audiodeskrypcja, informacja o możliwości dotykania/tyflografikach do obiektu, tłumaczenie na język migowy, napisy dla niesłyszących, tekst łatwy w czytaniu, przedprzewodniki dla osób z autyzmem

 

 

PARTNERZY


    Logo Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  Logo Muzeum Narodowego w Warszawie    Logo MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w KrakowieLogo Muzeum Sztuki w Łodzi - Muzeum Pałac Herbsta


        Logo Galerii Arsenał w Białymstoku           Logo Muzeum Lubelskiego w Lublinie        Logo Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w WarszawieEFEKTY


Wszystkie efekty w postaci udostępnionych dzieł sztuki znajdują się na stronie czytanieobrazow.pl


                     


 


 

Projekt „Czytanie obrazów” jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 

 

Logo MKiDN